da
              Vinci

 

Kotisivu
Ajankohtaista
Eturauhassyöpä
Sairastumisriskit
Ensimmäiset hetket
Hoitovaihtoehdot
Oletko yksin?
Eteenpäin?
Vertaistuki
Tukitoiminta
Perheenjäsenille
PSA
Tutkimukset
Sanastoa
Tietoja
Yhteystiedot
da Vinci
Linkit
Harrastus

  Da Vinci -keräys on päättynyt v. 2010 lopussa

----------------------------------------------------
Da Vinci -keräys jatkuu: da Vinci -leikkaustiimien kouluttamiseen tarvitaan rahaa


Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt uuden keräysluvan varojen keräämiseksi da Vinci -leikkaustiimien kouluttamiseen ensisijaisesti HUS:ssa.
Lue lisää www.davinci.fi

 

 

Ensimmäinen robottiavusteinen eturauhasen poistoleikkaus
tehtiin Meilahdessa 10. helmikuuta 2009

Robottiavusteiset leikkaukset aloitettiin Meilahdessa helmikuun 10. päivä 2009 eturauhasen poistoleikkauksella. Samassa yhteydessä ERSY luovutti da Vinci -keräyksen ensimmäisen shekin HUS:lle. Keräys jatkuu. Lue aiheesta lisää da Vinci -osiosta tai osoitteesta www.davinci.fi.

 

da Vinci-keräyksen tärkein tavoite toteutuu

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:n (ERSY) merkittävin kehittämishanke on viime vuonna ollut da Vinci-keräys. Keräyksen tärkein tavoite toteutuu, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensimmäinen robottiavusteinen leikkaus tehdään  Meilahden sairaalassa tiistaina 10.2.2009.

 

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry käynnisti reilut puoli vuotta sitten da Vinci –keräyshankkeen, jonka tavoitteena on ollut tiedottaa ja vaikuttaa sen puolesta, että Suomeen ja HUS:iin  hankittaisiin leikkausrobotti. Toisena tavoitteena on ollut kerätä rahaa hankkeen toteuttamiseen. Tavoitteisiin on pyritty tiiviillä yhteistyöllä HUS:n asiantuntijoiden kanssa. Luvan varojen keräämiseen on myöntänyt Etelä-Suomen lääninhallitus.

Tiedottamisen ja vaikuttamisen osalta hanke on onnistunut ja tavoitteet on saavutettu. Joulukuussa HUS:n valtuusto ja hallitus tekivät leikkausrobotin hankintapäätöksen. Laite on nyt Meilahdessa  ja  ensimmäinen robottiavusteinen eturauhasen poistoleikkaus voidaan tehdä.

Rahojen keräys on edennyt niin, että  ERSY voi nyt luovuttaa ensimmäisen osan keräystuotosta HUS:lle. Haaste on ollut vapaaehtoisvoimin toimivalle järjestölle huikea näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Asetettuun keräystavoitteeseen onkin vielä matkaa. Tuhannet kontaktit yrityksiin eivät ole vielä tuottaneet toivottua tulosta.

 

ERSY on päättänyt jatkaa keräystä ja hakea keräysluvalle jatkoa vuoden 2010 helmikuun loppuun saakka. Rahaa kerätään jatkossa ensisijaisesti leikkaustiimien koulutusta varten. Nyt on tärkeää saada hankittu laitteisto mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tärkeää on tarjota myös kaikille niille, jotka vielä eivät ole osallistuneet keräykseen, mahdollisuus tukea hanketta. Myös tiedottamisen osalta toimintaa on jatkettava. Yhteydenotot ERSY:n tukipuhelimeen ja vertaistukiryhmissämme esiin tulevat kysymykset osoittavat, että tiedottamista eturauhassyövän hoitomahdollisuuksista on lisättävä ja tehostettava.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpälaji Suomessa. Vuosittain todetaan noin 5000 uutta eturauhassyöpätapausta. ERSY:n vertaistukitoiminnan keskeisenä tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa hoitomahdollisuuksista mahdollisimman monille sairastuneille ja heidän lähiomaisilleen.

Vetoamme edelleen yrityksiin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin sekä yksityisiin kansalaisiin keräyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Lisätietoja: www.davinci.fi

Keräystilit:

Aktia 405569-246425, Nordea 124830-212948,

OP 578038-248253

 

Ensimmäinen robottiavusteinen eturauhasen poistoleikkaus Meilahdessa helmikuussa 2009

 

Robottiavusteiset leikkaukset aloitetaan Meilahdessa helmikuussa 2009 eturauhasen poistoleikkauksella. Samassa yhteydessä ERSY luovuttaa da Vinci -keräyksen ensimmäisen shekin HUS:lle. Keräys jatkuu. Lue aiheesta lisää da Vinci -osiosta tai www.davinci.fi .

HUS Ohjausyksikkö/Leikkausrobotin ohjausyksikkö/

- Erikoisaloista ensimmäisenä robottiavusteiset leikkaukset aloittaa urologia eturauhasen poistoleikkauksilla. HYKS-alueella leikattiin vuoden 2007 aikana yhteensä 143 radikaalia prostatektomiaa, mutta keskittämällä eturauhasen poistoleikkaukset HUS-alueella, päästään robotin avulla vuodessa noin 200 leikkaukseen. Leikkausrobotin käyttö tulee yleistymään myös muissa urologisissa leikkauksissa.

HYKS:n Operatiivinen tulosyksikkö järjestää aihetta käsittelevän seminaarin ja tiedotustilaisuuden medialle ensimmäisen robottiavusteisen leikkauksen yhteydessä.

Leikkausrobotti saapui Meilahteen  

- Robottilaitteisto saapui Meilahteen vuodenvaihteessa. Koulutus robottiavusteiseen laparoskooppiseen kirurgiaan on alkanut leikkaustiimiin valittujen lääkäreiden ja hoitajien osalta. Vastaava ylilääkäri Caj Haglundin mukaan uutta leikkaussalia varustetaan tammikuussa kuntoon. Tuolloin leikkaustiimin koulutus vielä jatkuu ja huipentuu ensimmäiseen robottiavusteiseen leikkaukseen helmikuun toisella viikolla. 

 

Ponnistelumme ja yhteistyö HUS:n asiantuntijoiden kanssa on tuottanut tuloksena da Vinci -leikkausrobotin hankintapäätöksen vuodelle 2009.

Voimme aloittaa Uuden Vuoden 2009 hyvillä mielin, sillä yhteiset ponnistelumme HUS:n asiantuntijoiden kanssa da Vinci -leikkausrobotin saamiseksi HUS:n ovat tuottaneet tulosta ja HUS:n valtuusto hyväksyi vuoden 2009 budjettikäsittelyssä da Vinci hankinnan.

Tekemistä ja rahantarvetta kuitenkin riittää. Pelkkä rauta ei leikkaa, vaan tarvitaan tiimien kouluttamista. Lisäksi meillä on muitakin yliopistollisia keskussairaaloita, joihin tarvittaisiin da Vinci -leikkausrobotteja.

 

Onnittelut TAYKS:lle!

Suomen ensimmäinen da Vinci-laitteisto otettiin käyttöön TAYKS:ssa maanantaina 15.12.2008.

Onnittelumme Teuvo Tammelalle ja TAYKS:lle.

 

da Vinci -sivut on avattu 22.9.2008 klo 16 osoitteessa

 

www.davinci.fi

 

Sivuilta löydät mm. da Vinci -keräyksen valtuuskunnan, organisaation, hankesuunnitelman ja ajankohtaiset tapahtumat sekä uutiset.

 

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISTU 25.08.2008

Merkittävät vaikuttajat da Vinci –keräyksen suojelijoiksi

Da Vinci –keräyksen suojelijoiksi ovat lupautuneet eduskunnan puhemies Sauli Niinistö, arkkipiispa Jukka Paarma, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Merkittävät vaikuttajamme toimivat da Vinci –valtuuskuntana edistääkseen Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry ERSY:n käynnistämää da Vinci –keräystä. Keräyksen tavoitteena on kerätä rahaa, jolla vauhditetaan da Vinci –leikkausrobottien saamista myös Suomeen. Da Vinci -valtuuskunnan jäsenet haluavat omalta osaltaan olla vaikuttamassa hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää inhimillisiä kärsimyksiä ja säästää veronmaksajien rahoja. Keräykselle on saatu lupa (ESLH-2008-04262/Tu-52) Uudenmaan lääninhallitukselta. Hankkeen lääketieteellisenä asiantuntijana toimii Meilahden sairaalassa (HYKS) toimivan HUS:n urologian klinikan professori Martti Ala-Opas. Da Vinci –keräyksellä vedotaan yrityksiin, säätiöihin, julkiseen sektoriin sekä kaikkiin kansalaisiin, että Suomeen saataisiin leikkausrobotti. Robotin lisäksi tarvitaan laaja-alaista leikkaustiimien kouluttamista ulkomailla.

Suomen terveydenhoidon tasoa pidetään korkeana ja sairaaloitamme korkeatasoisina. Siitä huolimatta olemme monia muita valtiota jäljessä erityisesti uuden teknologian hyödyntämisessä kirurgisisten leikkausten apuvälineenä. Da Vinci – leikkausrobotilla säästettäisiin kustannuksia ja pidettäisiin huolta, että leikkausta tarvitsevien ei tarvitse matkustaa Ruotsiin, Romaniaan tai USA:han päästäkseen da Vinci -leikkaukseen. USA:ssa eturauhassyöpäleikkauksista valtaosa tehdään da Vinci –leikkausrobotilla. EU:n alueella da Vinci –leikkausrobotteja on n. 150. Ruotsissa niitä on yli kymmenen ja Romaniassakin kaksi. Mikään ei korvaa asiantuntijalääkäreitä, mutta da Vinci -leikkausrobotin avulla he voivat lyhentää leikkausaikoja ja sairaalassaolopäiviä. Eturauhassyövän kohdalla da Vinci –avusteinen leikkaus poistaa traumaattisuutta, vähentää verenhukkaa, erektiohäiriöitä ja virtsainkontinenssia (tahaton virtsankarkailu). Minimoi­malla leikkausten jälkihaitat parannetaan sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Eturauhassyöpä­leikkausten lisäksi da Vinci -robottia käytetään gynekologisissa ja lapsikirurgisissa leikkauksissa. Julkisesti da Vinci –leikkausrobotin puolesta ovat keräyksen suojelijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi puhuneet Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella toimiva urologian professori Teuvo Tammela. Lastenkirurgian näkökulmasta asiaa on tuonut esille HUS:n Lastenklinikan professori Risto Rintala. Lastenkirurgiassa leikkausrobottia käytetään urologisiin- ja munuaisleikkauksiin. Gynekologisten leikkausten osalta Naistenklinikan ylilääkäri, dosentti Jari Sjöberg on todennut, että Naistenklinikalla tehdään päivittäin sekä gynekologisia syöpäleikkauksia että laajoja endometrioosi-leikkauksia, joihin da Vinci soveltuu erinomaisesti. Dosentti Sjöberg on tutustunut da Vinci -laitteen käyttöön Lundin yliopistossa.

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry ERSY on potilasjärjestö, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Jäsenistöön kuuluu tällä hetkellä 857 eturauhassyöpää sairastavaa henkilöä tai heidän läheistään sekä sairastumisriskissä olevia. ERSY järjestää vertaistukitoimintaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja toimii yhteistyössä sekä lääketieteellisten että muiden asiantuntijoiden kanssa.

Eturauhas- eli prostatasyöpä on miesten yleisin syöpälaji Suomessa. Uusia tapauksia tulee vuosittain n. 5000. Jokainen mies voi olla jo 40. ikävuotensa jälkeen alttiina eturauhassyövälle, vaikka yleisemmin riski saada eturauhassyöpä lisääntyy vasta iän myötä. Yli 70 prosenttia ilmenevistä uusista tapauksista on yli 65 -vuotiailla. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja saavuttaessa riskialttiimman iän eturauhassyöpien määrään on odotettavissa entistä suurempaa kasvua.
Hankitaan da Vinci - leikkausrobotti nyt!

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry ( ERSY) on saanut Etelä-Suomen lääninhallitukselta luvan kerätä varoja ensimmäisen da Vinci -leikkausrobotin hankkimiseksi Suomeen. ERSY:n tavoite on puoli miljoonaa (500.000) euroa, joka on yhden da Vinci –leikkausrobotin käsiraha. Ensimmäinen leikkausrobotti sijoitettaisiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelle. Keräysluvassa on huomioitu myös muu Suomi, mutta jostain pitää alkaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan niin yhteisöjen kuin kaikkien kansalaistenkin panosta.

Oman panoksesi leikkausrobotin hankintaan, voit antaa yhdellä puhelinsoitolla tai maksamalla keräystilille kukkarosi mukaan.

Keräystilit ovat:

Nordea 124830-212948
Aktia     405569-246425
OP         578038-248253

Voitte soittaa lahjoituksenne myös puhelinnumeroon 0600 1 2976. Puhelun hinta on 9,85 €.

Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt keräysluvan päätöksellään OKU 771 A. Keräysluvan numero on ESLH-2008-04262/Tu-52. Lupa on myönnetty ajalle 26.2.2008-25.2.2009.

Kesäkuu 2008

Da Vinci -keräyksen vauhdittamiseksi ERSY sopi Primarius Oy:n kanssa yhteistyöstä varainhankinnassa. 

Toukokuu 2008

Mahdollisuuksien tori ja da Vinci -keräys

da Vinci -leikkausrobotin maailmaan pääsi tutustumaan myös Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa 23.5.08 Sellon Viaporin aukiolla Espoossa.
Tapahtumassa testattiin da Vinci -tietämystä Tietovisassa ja täytettiin Lupauskortteja. Kiitämme lämpimästi kaikkia lupauskortin täyttäneitä! Oli ilahduttavaa tavata laajan näkemyksen omaavia henkilöitä, jotka tukevat omasta kukkarostaan yhteistä hyvää.

 

Huhtikuu 2008

da Vinci-leikkausrobotin keräyskampanja käynnistyi

da Vinci –keräyskampanja käynnistyi 11.04.2008 Karjala-talolla tenori Seppo Ruohosen upean äänen ja Aikamiesten miehekkään kuoron siivittämänä. Toivottavasti keräys kantaa yhtä komeasti kuin miesten äänet.
Keräyksen tuotto menee da Vinci –leikkausrobotin hankkimiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) urologian ylilääkäri, dosentti Martti Ala-Opas kertoi perjantaina 11.04 da Vinci –leikkausrobotin laajasta käytöstä ympäri maailmaa. USA:ssa valtaosa eturauhassyöpäleikkauksista tehdään da Vinci –leikkausrobotilla. Ruotsissakin leikkausrobotteja on yhdeksän. Suomessa ei ole ainuttakaan.

Mikään ei korvaa asiantuntijalääkäriä, mutta da Vincin avulla he voivat lyhentää leikkausaikaa ja sairaalassaolopäiviä eli säästää yhteiskunnan rahaa ja ihmisten kärsimyksiä. da Vinci –avusteinen leikkaus poistaa traumaattisuutta, vähentää verenhukkaa, erektiohäiriöitä ja virtsainkontinenssia. Robottia on mahdollista hyödyntää myös gynekologisissa ja lapsikirurgisissa leikkauksissa.

Ensisijainen tavoite on saada kokoon puolen miljoonan käsiraha.

Vetoamme yrityksiin, säätiöihin ja kaikkiin julkisen- sekä kolmannen sektorin toimijoihin. Toivomme myös kansalaisten osallistuvan keräykseen. Jokainen euro on tärkeä. Meillä kaikilla on läheinen, ystävä, naapuri tai työtoveri, joka sairastaa eturauhassyöpää.

 

     

Kotisivu ] Ajankohtaista ] Eturauhassyöpä ] Sairastumisriskit ] Ensimmäiset hetket ] Hoitovaihtoehdot ] Oletko yksin? ] Eteenpäin? ] Vertaistuki ] Tukitoiminta ] Perheenjäsenille ] PSA ] Tutkimukset ] Sanastoa ] Tietoja ] Yhteystiedot ] [ da Vinci ] Linkit ] Harrastus ]